Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile

Zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli od 29.03.2021 r.

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że weszło w życie rozporządzenie MEN z dnia 26 marca b.r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 561)  –  Rozporządzenie Covid-19D2021000056101

W związku z powyższym dyrektor na wniosek rodzica umożliwi pobyt w przedszkolu tym dzieciom, których rodzic  spełnia co najmniej jedno z kryteriów określonych w w/w rozporządzeniu i chce skorzystać z usług przedszkola w czasie obowiązywania rozporządzenia.

Wnioski należy składać mailowo na adres pp3@cuw.pila.pl  lub do skrzynki podawczej w przedszkolu

Wzór wniosku do pobrania: Wniosek.pdf

Skip to content