Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile

Zajęcia w roku szkolnym 2022/2023

 

W przedszkolu realizowane są zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem oraz z pedagogiem specjalnym realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W ramach podstawy programowej: zajęcia muzyczno-rytmiczne, zabawy terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zajęcia artystyczno-plastyczne; zabawy z językiem angielskim i niemieckim; zajęcia teatralne; zajęcia przyrodniczo-badawcze, z zakresu matematyki, programowania, kreatywności i przedsiębiorczości; edukacja społeczna, kształcenie postaw moralnych, wychowanie do wartości.

Skip to content