Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile

Ramowy rozkład dnia dla grup młodszych i starszych

 

Obowiązujące  rozkłady dnia :

Realizowany rozkład dnia w grupach młodszych:

6.30-8.00

Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne , zabawy integrujące grupę , zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

8.00-8.15

 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.15-8.45

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

8.45-9.00

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience -mycie rąk, mycie zębów-kolejne etapy, korzystanie z toalety.

9.15-9.45

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych.

9.45- 10.00

Przygotowanie do II śniadania – drugie śniadanie (przekąski, napoje).

10.00-10.30

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.30 -11.15

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacery, wycieczki, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się  wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków- doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe , zabawy tropiące, wycieczki i spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.15-11.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych – np. nauka nakrywania stołów do obiadu. 

11.30-12.00

Obiad . Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.00-12.15

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem ubrania.

12.15-13.45

Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie. Praca indywidualna z dzieckiem.

13.45- 14.15

 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.15– 14.30

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.3015.30

Zabawy swobodne ze śpiewem, zabawy na świeżym powietrzu.

15.30 -16.30

Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 

Realizowany rozkład dnia w grupach starszych:

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy im bliskie, zabawy swobodne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

8.00 – 8.15

Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.15 – 8.45

Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

8.45 – 9.00

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów. 

9.00-9.45

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych.

9.45 – 10.00

Przygotowanie do II śniadania.

10.00 – 10.15

II śniadanie (przekąski, napoje).

10.15 – 10.30

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacery, do ogrodu przedszkolnego  (nauka ubierania się  wiązania sznurowadeł, zapiania guzików,  suwaków- doskonalenie czynności).

10.30 – 11.15

Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.15 – 11.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Praca dyżurnych – np. nauka nakrywania stołów do obiadu. 

11.3012.00

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.00 – 12.15

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do relaksu.

12.1513.00

Relaks na karimatach, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

13.00 – 13.30

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

13.3014.00

Praca indywidualna z dziećmi, praca wyrównawcza – dostosowanie zadań do możliwości dzieci, zajęcia dodatkowe.

14.00– 14.15

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14.15- 14.30

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.30– 15.30

Zabawy ze śpiewem, zabawy integrujące grupę, na świeżym powietrzu.

15.30-16.30

Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci. 

Skip to content